Jak działają ulepszenia lejów?

Każdy postawiony na świecie lej jest automatycznie lejem ulepszalnym. Kliknij na niego lewym przyciskiem myszy, żeby wejść do menu. Lej będzie posiadał pierwszy poziom w każdej kategorii.

Podstawowe informacje o lejach

Wykopany lej zachowuje poziomy.

Wydajność lejów zależy od ulepszonych poziomów.

Przesył następuje co 2 sekundy.

Aby zniszczyć lej należy kucnąć i go wykopać.

Na każdym poziomie leja dostępne jest filtrowanie przedmiotów. Przedmioty można filtrować zarówno pod względem tego, które mają zostać podniesione, pozostawione lub usunięte przez lej, jak i oddzielnie dla każdego połączenia z pojemnikiem.

Ulepszonego leja nie da się połączyć z wagonikiem. Należy to robić na nowych lejach.

Możliwości ulepszeń

Przedmioty - ilość przedmiotów przesyłanych na raz.

Zasięg przesyłania - hopper można podłączyć bezpośrednio do innego hoppera/skrzynki/pieca korzystając z menu leja. Maksymalna odległość między nimi zależy od poziomu. Odległość liczona jest w trzech wymiarach.

Zasięg zbierania - zasięg zbierania przedmiotów dookoła hoppera. Jest to „promień” sześcianu, gdzie hopper znajduje się w jego środku.

Połączenia - maksymalna liczba połączeń leja z innym lejem/skrzynką/piecem.

Filtrowanie - Filtrować przedmioty można na dwa sposoby. Można ustawić listę przedmiotów, które nie wejdą do leja oraz listę przedmiotów, które jako jedyne wejdą do leja. W filtrze głównym leja można ponadto włączyć opcję usuwania itemów, których lej ma nie przesłać dalej.