Komendy informacyjne

 • /komendy Wyświetla dostępne komendy
 • /recipe Wyświetla recepture przedmiotu trzymanego w ręce.
 • /recipe <nazwa przedmiotu> Wyświetla recepture przedmiotu. Należy korzystać z nazw przedmiotów w języku angielskim.
 • /drop Wyświetla informacje o dropie oraz koszcie ulepszenia stoniarek
 • /receptury Wyświetla okienko z przedmiotami, które na naszym serwerze można stworzyć w nienaturalny sposób
 • /prace Pokazuje okno z dostępnymi pracami
 • /spawnery Informacje o spawnerach
 • /piece Wyświetla informacje na temat ulepszenia piecy
 • /zawody wyświetla ranking trwających zawodów rybackich odbywających się codziennie od 18 do 18:15 na spawnie
 • /case Wyświetla wszystkie skrzynki które są dostępne u nas na serwerze
 • /rekrutacja przekierowanie na formularz zgłoszeniowy na rangę helper
 • /stoniarki Wyświetla wszystkie niezbędne informacje o stoniarkach
 • /cobblarka Przeniesienie na warp pokazujący poprawne stworzenie generatora cobbla
 • /samouczek Otwiera okno samouczka serwerego. Nagrodą za wykonanie wszystkich zadań jest ranga Vip na 24 godziny
 • /ostrzezenia Informacje o systemie ostrzeżeń
 • /warnings Wyświetla aktywne ostrzeżenia
 • /wiki Wyświetla przekierowanie na wiki serwera
 • /sluby Informacje na temat ślubów
 • /emotki Lista dostępnych emotek
 • /tagi Otwiera okno wyboru posiadanych tagów
 • /kolekcja Otwiera okno przedmiotów kolekcjonerskich
 • /rankingi Otwiera okienko rankingów
 • /kolory Spis dostępnych na czacie kolorów
 • /strony Spis stron wolnych od cenzury na czacie
 • /discordkod Tworzy kod do połączenia konta z discordem
 • /ranga Pokazuje czas po jakim wygaśnie ranga premium
 • /rangi Pokazuje informacje o rangach premium
 • /kontakt Otwiera spis linków serwerowych
 • /regulamin Regulamin serwera

Komendy rozgrywki

 • /msg <nick> Wiadomość prywatna do innego gracza
 • /r Odpowiada na ostatnią prywatną wiadomość
 • /spawn Teleportacja na spawn
 • /menu Otwiera listę teleportów serwerowych
 • /sklep Otwiera podręczne okno sklepu
 • /tpa <nick> Wysyła do gracza prośbę o teleportację
 • /hub Przenosi do poczekalni serwerowej
 • /zglos lub /z Otwiera okno zgłoszeń do administracji
 • /punkty Otwiera sklep za SkyPunkty
 • /token Otwiera sklep za tokeny
 • /skarby Otwiera okno skarbów eventu pirackiego
 • /ignore <nick> Ignorowanie wiadomości gracza
 • /ignore list Lista ignorowanych graczy
 • /czek <wartość> <ilość czeków> Tworzenie czeku pieniężnego
 • /kit Otwiera okno dostępnych zestawów. Do odebrania wyłącznie na spawnie
 • /klejnot naladuj <ilość> Ładowanie klejnotu kupieckiego lub kondensującego odłamkami ametystu
 • /stackuj Włącza/wyłącza stackowanie bloków surowców w jednym miejscu
 • /grawer Grawerowanie dowolnego tekstu na przedmiocie
 • /mojexp Pokazuje informacje o posiadanych punktach doświadczenia
 • /schowajexp <ilość expa> <ilość butelek> Tworzenie butelek z doświadczeniem. Doświadczenie jest pobierane z poziomu gracza
 • /sboard Włącza/wyłącza tablicę informacyjną
 • /pet Otwiera okno wyboru petów
 • /efekty Otwiera okno wyboru efektów
 • /dom Teleportacja do zapisanego domu
 • /ustawdom <nazwa> Zapisywanie domu
 • /delhome <nazwa> Usuwanie zapisanego domu
 • /minigry Otwiera okno teleportacji do minigier serwerowych
 • /parkourcd Sprawdza cooldown parkourów
 • /ma join <nazwa_areny> Dołączanie do mobareny
 • /ma leave Opuszczanie mobareny
 • /skrzynka Otwiera skrzynkę odbiorczą przedmiotów
 • /pow[iadomienia] Otwiera personalizację powiadomień

Komendy wyspy

 • /w wyspa lub /w Teleportuje na wyspę. Podczas pierwszego użycia na serwerze otwiera okno tworzenia wyspy
 • /w pomoc Otwiera spis dostępnych komend wyspowych
 • /w ustawdom Ustawia spawn na wyspie (miejsce w którym będziemy się znajdować po teleporcie na wyspę)
 • /w wyzwania lub /c Otwiera okno wyzwań
 • /w poziom Przelicza poziom wyspy
 • /w ulepsz Otwiera okno ulepszen limitów na wyspie
 • /w limits Otwiera okno pokazujące aktualną ilość limitowanych bloków lub zwierząt
 • /w wartosc Pokazuje wartość punktową bloku trzymanego w ręce
 • /w sasiedzi Pokazuje listę sąsiadów wyspy
 • /w wyspy Otwiera okno dostępnych teleportów na wyspy innych graczy
 • /w idz <nick> Teleport na wyspę gracza o danym nicku
 • /w sektor Sprawdza na którym sektorze znajduje się nasza wyspa
 • /w druzyna Pokazuje graczy dodanych do wyspy
 • /w chat Włącza/wyłącza czat wyspowy - wiadomości wysłane na tym czacie są widoczne jedynie dla graczy dodanych do wyspy
 • /w opusc Opuszczanie drużyny wyspy
 • /w zapros <nick> Dodawanie gracza do drużyny
 • /w wyrzuc <nick> Wyrzucanie gracza z drużyny
 • /w coop <nick> Tymczasowe dodanie gracza do drużyny
 • /w awansuj <nick> Awansuje gracza w drużynie
 • /w degraduj <nick> Degraduje gracza w drużynie
 • /w lider <nick> Przekazuje lidera wyspy
 • /w ustawienia Otwiera okno ustawień wyspy
 • /w reset Resetuje wyspę do początkowego stanu. Nie usuwa przedmiotów z ekwipunku oraz enderchesta. Wyzwania nie zostają resetowane.
 • /w biom Otwiera okno zmiany biomu wyspy
 • /w nazwa Zmienia nazwę wyspy
 • /w nazwaoff Usuwa nazwę wyspy
 • /w zbanuj <nick> Banuje gracza na wyspie
 • /w odbanuj <nick> Odbanowuje gracza na wyspie
 • /w zbanowani Pokazuje listę aktualnie zbanowanych graczy na wyspie
 • /w wykop <nick> Wyrzuca odwiedzającego z wyspy. (Nie mylić z /w wyrzuc)

Komendy aukcji

 • /a Pokazuje dostępne komendy aukcji
 • /wystaw <ilość> <cena początkowa> <początkowa kwota przebicia> <cena wykupu> Wystawia aktualnie trzymany przedmiot na aukcję. Ilość oraz cena początkowa jest wymagana, początkowa kwota przebicia oraz cena wykupu nie jest obowiązkowa.
 • /licytuj lub /bid Przebicie poprzedniej oferty minimalną kwotą przebicia
 • /licytuj <kwota> Przebicie poprzedniej oferty określoną kwotą
 • /licytuj max Przebicie poprzedniej oferty maksymalną możliwą ofertą
 • /a anuluj Anuluje wystawioną aukcję
 • /a cena Pokazuje aktualną cenę licytowanego przedmiotu
 • /a spam Włącza/wyłącza spamujące komunikaty aukcji
 • /a ukryj Ukrycie powiadomień aktualnej aukcji
 • /a info Pokazuje informacje o aktualnej aukcji
 • /a odbierz Pobranie ze schowka wylicytowanych przedmiotów

Komendy sklepów graczy

 • /sklepy cena Zmiana ceny przedmiotu
 • /sklepy usun Usuwanie sklepu
 • /sklepy wlasciciel Przekazanie sklepu innemu graczowi
 • /sklepy obsluga dodaj Dodaje innego gracza do obsługi sklepu
 • /sklepy obsluga dodaj wyspa Dodaje wszystkich członków drużyny do obsługi sklepu
 • /sklepy obsluga usun Usuwa gracza z obsługi sklepu
 • /sklepy obsluga wyczysc Usuwa wszystkich graczy z obsługi sklepu
 • /sklepy obsluga lista Pokazuje listę graczy dodanych do obsługi sklepu

Komendy giełdy

 • /gielda lub /ah Otwiera okno giełdy (Dla rang premium)
 • /gielda sprzedam <cena> <ilość> Wystawia aktualnie trzymany przedmiot na giełdę
 • /gielda kupie <cena> <ilość> Dodanie do giełdy oferty kupna przedmiotu

Komendy VIPa

 • /feed Uzupełnia pasek głodu
 • /viproom Teleportacja do pokoju dla vipów
 • /hurt Hurtowa sprzedaż przedmiotów
 • /rybny Otwiera okno sprzedaży ryb
 • /harvestery Otwiera podręczne okno tworzenia zbieraczy
 • /hat Zakłada aktualnie trzymany przedmiot na głowę
 • /wb Podręczny stół do craftowania
 • /ec Podręczny enderchest
 • /bonus Otwiera okno bonusu

Komendy SVIPa

 • /fly Włącza/wyłącza latanie
 • /napraw Naprawia za gotówkę aktualnie trzymany przedmiot
 • /napraw all Naprawia za gotówkę wszystkie przedmioty z ekwipunku
 • /condense Zamienia przedmioty w bloki
 • /uncondense Zamienia bloki w przedmioty

Komendy do użycia na lobby

 • /zmienhaslo <starehasło> <nowehasło> Zmiana hasła
 • /premium Włącza logowanie dla kont premium
 • /mail sprawdz Sprawdza maila przypisanego do konta
 • /mail dodaj <email> <powtórzemail> Dodawanie emaila do konta
 • /mail zmien <staryemail> <nowyemail> Zmiana emaila
 • /mail odzyskajhaslo <email> Odzyskiwanie hasła
 • /mail kod <kod> Wprowadzanie otrzymanego kodu do odzyskiwania hasła
 • /mail nowehaslo <nowehasło> Ustawianie nowego hasła
 • /mail weryfikacja <kod> Weryfikacja przy zmianie danych
 • /skin reset Resetuje skina
 • /skin domyslny Zmienia skina na domyślny