Czym są klejnoty?

Klejnoty pozwalają na znaczne przyspieszenie niektórych elementów gry kosztem otrzymywanych korzyści.
Dzielą się na trzy rodzaje: kupieckie, kondensujące i klucznika.

Klejnoty klucznika

Klejnoty klucznika pozwalają na szybkie otwieranie SkyCase w zamian za 25% szansę na zniszczenie klucza.

Otrzymać je można ze SkyCase, które otwierają. Dla przykładu Złoty klejnot klucznika otwierający Gold SkyCase wypada właśnie z Gold SkyCase.

Żeby użyć klejnotu klucznika należy przejść na swoją wyspę, włożyć klucze do skrzynki i kliknąć na nią prawym przyciskiem myszy trzymając klejnot.

Klejnoty klucznika mają skończoną liczbę użyć, po której się całkowicie niszczą.

Klejnoty kupieckie

Klejnoty kupieckie pozwalają na szybkie sprzedawanie przedmiotów w skrzyniach kosztem podatku od sprzedaży.

Otrzymać je można od NPC dostępnego na /menu > Dodatki w sekcji kluczy.

Dzielą się ze względu na to, z jakiego hurtu (Złomiarza na /menu > Sklep) przedmioty sprzedają:

  • Klejnot kupiecki górnika - sprzedaje zbiory górnika (żelazo, złoto, itd.)
  • Klejnot kupiecki budowlany - sprzedaje przedmioty z kopania (kamień, netherrack, endstone)
  • Klejnot kupiecki farmerski - sprzedaje rośliny
  • Klejnot kupiecki łowiecki - sprzedaje drop z mobów

Dodatkowo dostępny jest Klejnot kupiecki uniwersalny pozyskiwany z Elementium SkyCase sprzedający przedmioty z każdego hurtu.

Podatek płacony przy użyciu klejnotów kupieckich zależy od poziomu klejnotu, który z kolei zwiększa się razem z ilością sprzedanych przedmiotów. Podatek zmniejsza się z każdym kolejnym poziomem od 35% do 25%.

Do działania klejnoty kupieckie potrzebują ametystów, a naładować je można trzymając klejnot w ręce i wpisując /klejnot naladuj

Żeby użyć klejnotu kupieckiego należy przejść na swoją wyspę, włożyć przedmioty do skrzynki i kliknąć na nią prawym przyciskiem myszy trzymając klejnot.

Klejnoty kupieckie nie niszczą się.

Klejnot kondensujący

Klejnot kondensujący pozwala na zamianę przedmiotów w skrzyni na bloki kosztem podatku.

Otrzymać go można od NPC dostępnego na /menu > Dodatki w sekcji kluczy.

Podatek płacony przy użyciu klejnotu kondensującego zależy od poziomu klejnotu, który z kolei zwiększa się razem z ilością sprzedanych przedmiotów. Podatek zmniejsza się z każdym kolejnym poziomem.

Do działania klejnoty kondensujące potrzebują ametystów, a naładować je można trzymając klejnot w ręce i wpisując /klejnot naladuj

Żeby użyć klejnotu kondensującego należy przejść na swoją wyspę, włożyć przedmioty do skrzynki i kliknąć na nią prawym przyciskiem myszy trzymając klejnot.

Klejnoty kondensujące nie niszczą się.