Jak działają harvestery?

Harvester (zbieracz) to przedmiot wkładany do dispensera. Tak utworzony harvester zbiera dynie i arbuzy nad nim (nawet, jeśli pomiędzy są inne bloki). Ilość bloków zależna jest od poziomu harvestera. Po zebraniu wyrzuca je od przodu ustawionego dispensera i aktywowany jest sygnałem redstone.

Jak dostać harvester?

Harvester dostać można wymieniając pistony i pochodnie redstone na /menu > Dodatki.

Harvestery, a regulamin

Regulamin §3.7: Zabrania się działań na szkodę serwera, w tym:

  • e) Budowania automatycznych farm opartych na redstone, pochodniach redstone i pistonach przekraczających 20 sadzonek. W szczególności dyniarek, meloniarek. W celu budowy większych farm należy użyć harvesterów, a nie redstone.
  • f) Tworzenia zegarów do farm automatycznych o częstotliwości sygnału mniejszej, niż raz na 13 sekund (32 przesyły hoppera - po 16 itemów w zegarze)

Co to oznacza? W skrócie: jeśli chcesz zbudować dyniarkę, albo arbuziarkę użyj do niej harvestera zasilanego zegarkiem z /recipe target